Ontdek, proef en beleef het platteland van morgen
/gratis-abonnement

“Investeren in open ruimte kan een oplossing bieden aan tal van nieuwe uitdagingen”

“De realisatie van het structuurplan is geen doel op zich, maar een middel. De afbakening van het buitengebied moet immers finaal leiden tot het behoud en herstel van natuur op het terrein zoals afgesproken in het Natuurdecreet, in plaats van tot groene kleurtjes op papier. Tot zover is iedereen mee, maar in de concrete uitvoering raken de actoren er onderling moeilijk of niet uit.

Wat loopt er dan mis? Boekhoudkundig is er alvast geen probleem: zelfs na invulling van de groene bestemmingen blijft immers 750.000 hectare bestemd als agrarisch gebied, terwijl vandaag slechts 685.000 hectare is aangemeld in de landbouwtelling. In feite is er dus een marge van 65.000 hectare. Het loopt vast op drie andere zaken. Ten eerste is de grondmobiliteit in Vlaanderen zeer beperkt, onder meer door een erg verouderde pachtwet. Eigenaars van landbouwgronden gaan nog nauwelijks nieuwe pachten aan, waardoor het landgebruik moeilijk ‘schuift’. Zo botst in concrete dossiers de maatschappelijke vraag voor meer natuur vaak met de individuele belangen van de pachters of eigenaars. Ten tweede raakt de marge op landbouwgrond stilaan op. Landbouwgrond wordt alsmaar meer in gebruik genomen voor andere activiteiten, zoals paardenhouderij of KMO’s, waardoor de concurrentie om de beschikbare grond toeneemt. En tot slot ontbreekt het de overheid aan middelen om afdoende te investeren in de open ruimte.

Die investeringen zouden nochtans meer dan lonen. De open ruimte is immers een strategische plek bij uitstek, die oplossingen kan bieden aan tal van nieuwe uitdagingen: naast de klassieke functies zoals natuur, bos en landbouw, liggen er immers uitgelezen kansen om de klimaatverandering op te vangen (onder meer door waterberging), om hernieuwbare energie op te wekken, en vooral om mensen te laten ontspannen. In de voorbereiding van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, is het aan de overheid om al deze kansen optimaal aan te grijpen, en de huidige knelpunten die een versnelde afbakening remmen, structureel aan te pakken.” 

Aangemaakt op 16:54 18/07/2013 Laatst aangepast op 16:54 18/07/2013