Ontdek, proef en beleef het platteland van morgen
/gratis-abonnement

“Versnippering en verstedelijking stellen het landbouw- en biodiversiteitsbeleid voor uitdagingen"

“Landbouw is inderdaad de grootste ruimtegebruiker in Vlaanderen: 46 procent van de beschikbare grond is hier landbouwgrond. In de ons omringende landen ligt dat percentage echter nog hoger: in Nederland is dit 55 procent, in Frankrijk 54 procent en in Denemarken 64 procent. De Vlaamse situatie is dan ook vrij uniek in Europa, omwille van de sterke verstedelijkingsgraad. In Vlaanderen is 34 procent van alle beschikbare grond volgebouwd, terwijl het Europese gemiddelde slechts 11 procent bedraagt. De eerste vraag die gesteld moet worden, is dus niet of de verhouding landbouw, natuur en bos wel goed zit. Het mag bovendien niet vergeten worden dat landbouw niet alleen zorgt voor voedsel, maar ook voor het onderhoud van het buitengebied en het creëren van typische landbouwlandschappen. Boerenbond staat zo bijvoorbeeld mee aan de wieg van de agrobeheergroepen, waarin landbouwers zelf werken aan de realisatie van natuur- en landschapsdoelen binnen het agrarische gebied.

De landbouwsector heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in kennis en kapitaal, om aan de stijgende vraag naar kwaliteitsvol voedsel te voldoen. Grond is daarbij een belangrijke productiefactor. Als die schaarser wordt, stijgen de grondprijzen en moet de sector een grotere toegevoegde waarde creëren op eenzelfde oppervlakte om haar inkomen te handhaven. Er is dus een sterke vraag naar kwaliteitsvol ingerichte en rechtszekere landbouwzones, waarbij het accent ligt op het creëren van die toegevoegde waarde. Maar Vlaanderen heeft niet alleen te kampen met versnipperde natuurgebieden, ook met een versnipperd landbouwareaal. Bovendien leggen allerlei niet klassieke agrarische activiteiten of zonevreemde functies, waarvoor het structuurplan geen ruimte voorziet, in toenemende mate beslag op de beschikbare landbouwgrond (bv paardenhouderij en hobbyboeren). Het zijn die versnippering en hoge verstedelijkingsdruk die zowel het Vlaamse landbouwbeleid als het biodiversiteitsbeleid voor uitdagingen stellen, en de realisatie van het ruimtelijk structuurplan bemoeilijken.”

Aangemaakt op 16:56 18/07/2013 Laatst aangepast op 10:40 19/07/2013