Ontdek, proef en beleef het platteland van morgen
/gratis-abonnement

“De ruimtelijke wanorde in Vlaanderen is één van de grootste bedreigingen voor ons welzijn”

“BOS+ beschouwt de versnippering van het Vlaamse buitengebied en de ruimtelijke wanorde in Vlaanderen als één van de grootste bedreigingen voor het welzijn en welbevinden van de Vlaamse burger. Uit onderzoek blijkt dat aan het huidige tempo van bijkomende bebouwing niet minder dan de helft van ons grondgebied tegen 2050 verhard zal zijn, en dit terwijl de Vlaamse burger in verscheidene peilingen duidelijk aangeeft dat een kwaliteitsvolle en voldoende groene leefomgeving hoog op zijn verlanglijstje staat.

De verregaande, weinig gecontroleerde bouwwoede en de ruimtelijke verrommeling die ermee gepaard gaat, leidt bovendien tot grote maatschappelijke verliezen en kost onze samenleving jaarlijks handenvol geld. Daarbij gaat het niet alleen om het gigantische prijskaartje van de nutsvoorzieningen die bij een lintbebouwing horen, maar ook om de verhoogde gezondheidskost die de ruimtelijke versnippering met zich meebrengt. Effecten van slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast zijn door de versnippering bijvoorbeeld moeilijk aan te pakken, en leiden tot allerlei gezondheidskosten.

Als beheerders van het buitengebied hebben de landbouw-, natuur- en bossector er alle belang bij om gezamenlijk tot een positief project voor het behoud, het herstel en het duurzaam beheer van het Vlaamse buitengebied te komen. En dat niet alleen vanuit een terechte bezorgdheid voor elk van onze sectoreigen activiteiten, maar zeker ook omdat een kwaliteitsvol buitengebied alle Vlaamse burgers ten goede komt. Alleen al omwille van het prijskaartje van de huidige ruimtelijke wanorde, zouden onze Vlaamse beleidsmakers trouwens ook meer aandacht moeten besteden aan de ruimtelijke ordening. BOS+ roept dan ook alle actoren in het Vlaamse buitengebied, evenals de Vlaamse beleidsmaker, op om het buitengebied de prioriteit te geven die het verdient.” 

Aangemaakt op 16:50 18/07/2013 Laatst aangepast op 10:39 19/07/2013