Ontdek, proef en beleef het platteland van morgen
/gratis-abonnement
Algemeen wedstrijdreglement

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels voor het deelnemen aan alle wedstrijden van Veldverkenners. Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van het bijzonder wedstrijdreglement hebben dan voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

Door deel te nemen aan wedstrijden van Veldverkenners aanvaard je volledig dit wedstrijdreglement en de beslissingen die wij in verband met de wedstrijd treffen.

Deelnemingsvoorwaarden

  • Iedereen kan aan de wedstrijden van Veldverkenners deelnemen, mits hij/zij zijn correcte naam, adres en emailadres achterlaat. Deze persoonsgegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan het verzenden van een gewonnen prijs (zie disclaimer).
  • Slechts één lid van een zelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan als winnaar uit de bus komen. Als toch meerdere gezinsleden blijken gewonnen te hebben, behouden wij ons het recht voor enkel het eerste gezinslid dat won, een prijs op te sturen.
 

Aansprakelijkheid van Veldverkenners

  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan één van de wedstrijden.
  • Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies).
  • Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Veldverkenners.
  • Indien wij genoodzaakt zijn een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Veldverkenners hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.